JCI Türkiye Hibe Fonu Projesi

JCI Türkiye Hibe Fonu; JCI Türkiye 2020 yönetimi tarafından geliştirilen; şubelerin çalışmalarını finansal açıdan desteklemeyi, şubelerin proje hazırlama ve uygulama kapasitelerini arttırmayı hedefleyen bir Hibe Fonu’dur. JCI Türkiye Hibe Fonu’nun temel hedefleri ise;

- Şubelerin proje hazırlama ve uygulama kapasitelerini arttırmak,

- JCI üyeleri arasında proje kültürünün yaygınlaşmasını sağlamak,

- Türkiye’nin farklı bölgelerinde uygulanacak ve toplumsal gelişime katkı sağlayacak projeleri finanse etmek,

- Toplumsal ve kurumsal projelere öncülük etmek,

- Sürdürülebilir projelerin ve etkilerin ortaya çıkmasına katkı sağlamak,

- JCI Türkiye’nin ve şubelerinin ulusal ve yerel düzeyde bilinirliğini arttırmak,

- JCI Türkiye’nin ve şubelerin kurumsal işbirliklerini ve proje ortaklıklarını arttırmak ve bu sayede daha geniş ölçekte ürdürülebilir etkiler meydana getirmektir.

JCI Türkiye Hibe Fonu’nun vizyonu ise; orta vadede (3-5 yıl) içinde Türkiye genelinde bilinen, farklı STK’ların da başvuruda bulunduğu; farklı kamu kurumları ve büyük ölçekli işletmeler ile kurulacak işbirlikleri sayesinde proje kapasitesini ve hibe bütçesini arttırmaktır. Hibe Fonu’nun ilk 3 yılında sadece JCI Türkiye şubelerinin sunduğu projeler değerlendirilip uygulanacakken; orta ve uzun vadede Türkiye’deki ve hatta uluslararası boyuttaki STK’ların da başvurabileceği bir Hibe Fonu’na evrilmesi öngörülmektedir.

2020 yılı için Hibe Fonu’nun temel gelir kaynakları;

- 2020 yılında şubelerden alınan yıllık aidat bedelinin %10’u;

- Farklı seviyedeki sponsorların doğrudan JCI Türkiye Hibe Fonu’na yapılan bağışlardır.

JCI Türkiye Hibe Fonu’nun öncelikleri her yıl değişecek olup; 2020 yılının öncelikleri, Türkiye Yönetimi tarafından şu şekilde belirlenmiştir:

- Şubelerin veya Türkiye Yönetimi’nin kurumsallaşmasına katkı sağlayacak projeler,

- Şubelerin büyüme ve gelişimine (özellikle üye sayısının artması) katkı sağlayacak projeler,

- İklim sorunları ile ilgili hazırlanmış projeler,

JCI Türkiye Hibe Fonu bünyesinde 3 farklı kurul oluşturulmuştur. Bu kurular; Danışma Kurulu, Yönetim Kurulu ve Değerlendirme Komitesi’dir. Bu kuruların oluşturulmasında sadece 2020 JCI Türkiye Yönetimi Kurulu değil, JCI Türkiye Senato’su da aktif olarak sorumluluk almış ve temsilcileri ile bu kurullarda yer almıştır.

JCI Türkiye Hibe Fonu bünyesinde 4 farklı sponsorluk seviyesi bulunmaktadır. Bu seviyeler;

- Bronz (Toplam 1.000 ₺ bağış)

- Gümüş (Toplam 5.000 ₺ bağış)

- Altın (Toplam 10.000 ₺ bağış)

- Platin (Toplam 20.000 ₺ bağış)’dir.

Proje hazırlama döneminde gerçekleştirilen 5 farklı Online Proje Hazırlama Eğitimi’ne toplamda 183 kişi katılmış ve bu eğitimlerde eğitmenler ile beraber projelerini online ortamda geliştirmiş ve konunun uzmanlarından destek almışlardır. Yapılan eğitimler neticesinde 9 farklı şubeden toplamda 17 proje başvurusu alınmış ve bu projeler değerlendirme sürecine dahil edilmiştir.

Projelerin değerlendirilmesi için; JCI Türkiye yönetiminden ve Hibe Yönetimi’nden bağımsız bir yapı oluşturulmuştur. Hibe Fonu Değerlendirme Komitesi, proje başvurularını değerlendirecek bağımsız uzmanların kriterlerini yayınlamış ve bu kriterler ışığında Türkiye geneline duyuruya çıkılmıştır. Alınan Bağımsız Uzman Başvuruları yine bu Komite tarafından değerlendirilmiş ve nihayetinde projeleri değerlendirecek 5 Bağımsız Uzman belirlenmiştir. Değerlendirme Komitesi, bu uzmanları proje değerlendirme süreci ve özellikle de JCI Türkiye Hibe Fonu’nun yapısı / öncelikleri konusunda eğitime almış ve bu eğitim sonrasında projelerin değerlendirme süreçleri başlamıştır.

Projelerin değerlendirme aşamasından önce; Değerlendirme Komitesi, sürecin objektif yürütülebilmesi için proje başvurularında projeye ve şubeye özel bütün alanları kapatmış ve projeleri bağımsız uzmanlara bu şekilde göndermiştir. Dolayısıyla, bağımsız uzmanlar hiçbir şekilde projelerin hangi şubeden geldiğini bilmeden; sadece proje özelinde değerlendirmelerini yapmışlardır. 2 bağımsız uzmanın verdiği puanlar arasında 30 ve üzeri puan farkı olan durumlarda ilgili projeler 3. Uzmana hakem değerlendirmesi için gönderilmiştir. Hakem değerlendirmesi sonrasında en yakın 2 uzmanın puan ortalaması alınarak projelerin nihai puanları ortaya çıkmıştır. Süreçte Değerlendirme Komitesi üyeleri hiçbir şekilde müdahil olmamış; sadece bağımsız uzmanların verdikleri puanlar ile yaptıkları yorumların tutarlılıklarını kontrol etmiş ve ihtiyaç halinde ilave açıklama talep etmiştir.

Bağımsız uzman değerlendirmelerinin tamamlanması neticesinde projeler aldıkları puanlara göre sıralanmıştır. 2020 yılı 1. Çağrı Dönemi’nin bütçesinin 20.000 ₺ olması nedeniyle 4 proje ASIL listede 1 proje de YEDEK listede yer almıştır. Değerlendirme Komitesi’nin projelerin bütçelerinde yaptığı revizeler neticesinde de YEDEK listede yer alan proje de kabul edilmiştir. Bütün bu çalışmalar neticesinde kabul edilen projeler, şubeleri ve destek alacakları hibe miktarları şu şekildedir:

1. JCI Kadıköy - Genç Girişimci Kadınlar Projesi – 3.500 ₺

2. JCI Bodrum - Geleceğe Tohum At – 4.300 ₺