top of page

Junior Chamber International Turkey

JCI Misyonu

Gençlerin yetişmesi için fırsatlar sunarak toplumun pozitif gelişimine katkı sağlamak

JCI Vizyonu

Genç, aktif yurttaşların, öncü küresel ağı olmak

JCI Değerleri

Tanrıya inanç insan hayatına anlam ve amaç verir;
İnsanlar arasındaki kardeşlik milletlerin hakimiyetlerini aşar;

Ekonomik adalet, en çok hür kişilerin hür girişimleriyle elde edilebilir;

Yönetim insanlardan ziyade yasalara dayanmalıdır;

Dünyanın en büyük hazinesi insan kişiliğinde gizlidir;

ve insanlığa hizmet etmek yaşamın en güzel uğraşıdır.

bottom of page